عکسبرداری و فیلمبرداری مجالس

+ امروزه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی در زمینه های مختلف، ما نیز بر آن شدیم تا از این پیشرفت در زمینه کاری خود نهایت استفاده را بکنیم

+ فیلمبرداری HD، Full HD، Dvcam، با تحویل Blue ray

+ تهیه صدای Dollby Digital جهت کلیپهای آشنایی و پروجکشن مراسم

+ خروجی و کپچر NTSC جهت مراسم خارج از کشور

+ استفاده از ادوات سینمایی ( پروجیپ، انواع کرین، STD cam، ریل وشاریو، پنتر و . . . . ) جهت تنوع و ارتقاع سطح فیلمبرداری

+ میکس و مونتاژ توسط نرم افزار After sffect، Ediuse، Avid، Finall cutpro، . . .)

+ فیلمبرداری تک دوربین الی 6 دوربین همزمان جهت مراسم ، همایشها ، کنفرانسها و .. . . .

+ فیلمبرداری Slow Rec جهت ثبت جزئیات

+ فیلمبرداری کروماکی جهت تعویض بک فیلم

+ رتوش صورت بر روی فیلم